small_Facebook_Logo.png logo_pbc.gif

 

Zasady korzystania z Informatorium BG AMW

Z dniem 07.06.2021 Informatorium BG AMW umożliwia wszystkim czytelnikom korzystanie z zasobów Biblioteki (wydawnictw ciągłych tj. czasopism i wydawnictw zwartych tj. książek z kolekcji) na miejscu.
Udostępnienie materiałów odbywać się będzie w Czytelni Czasopism Bieżących po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godzin pracy za pośrednictwem maila: biblioteka@amw.gdynia.pl lub telefonicznie 261 262 946 wewn. 17.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia) w roku akademickim 2020/2021 muszą odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne na platformie edukacyjnej AMW (EduPortal). Szkolenie będzie udostępnione studentom po zakończonej pełnej rekrutacji, czyli około 19.10.2020 roku (dopiero wówczas będzie możliwe wypożyczanie książek).Więcej informacji w zakładce "Szkolenie biblioteczne"

Nr konta bankowego do opłat

Osoby, które mają zaległości finansowe z tytułu nieterminowego zwrotu książek,
proszone są o uregulowanie płatności przelewem i przesłanie potwierdzenia przelewu
na adres: biblioteka@amw.gdynia.pl
Dane do przelewu:
Nr konta 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Z dopiskiem „numer albumu + nazwisko i imię – opłata za przetrzymanie książek”

Nowy katalog on-line od dnia 6/4/2018 (piątek)

W dniu 5.04.2018r. uruchomiliśmy nową wersję katalogu OPAC zbiorów bibliotecznych.
Najważniejszą cechą nowego katalogu jest skalowalność w zależności od urządzenia, na którym jest wyświetlany (responsywność).
Dotychczasowa wersja katalogu będzie niedostępna.
Nowy katalog OPAC jest dostępny pod adresem:
https://katalogbg.amw.gdynia.pl
------------------------------------------------------------------------------------

Strony

Subscribe to Biblioteka Główna AMW im. Lecha Kaczyńskiego RSS