Otwarcie Biblioteki Głównej AMW

Z dniem 02.06.2020 r. BG AMW umożliwia pracownikom Akademii, kandydatom na żołnierzy zawodowych, studentom zagranicznym oraz pozostałym studentom ostatniego roku wszystkich poziomów studiów wypożyczanie zbiorów –

Zarządzenie Nr 26/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Zasady funkcjonowania BG AMW w okresie ograniczenia działalności Biblioteki z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz GIS
zasady.pdf
procedura_wypozyczen.pdf
procedura_zwrotow.pdf