Czasopisma polskie

Wykaz czasopism polskich prenumerowanych w 2020 r.

(do pobrania)

1. ABI EXPERT
2. ARCHIVES OF ACOUSTICS
3. ATEST.OCHRONA PRACY
4. AURA OCHRONA ŚRODOWISKA
5. BALTIC TRANSPORT JOURNAL
6. BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA
7. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
8. CHARAKTERY
9. DZIEJE NAJNOWSZE
10. DZIENNIK BAŁTYCKI
11. EKONOMISTA
12. ELEKTRONIKA
13. ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
14. EUROLOGISTICS
15. FORUM AKADEMICKIE
16. GAZETA WYBORCZA
17. GEODETA
18. GŁOS WETERANA I REZERWISTY
19. GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA
20. INTERNAL SECURITY
21. IT PROFESSIONAL
22. KARTA
23. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
24. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
25. LOGISTYKA
26. L'OSSERVATORE ROMANO
27. LOTNICTWO. MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO, CYWILNEGO I KOSMONAUTYKI.
28. LOTNICTWO-AVIATION INTERNATIONAL
29. MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA)
30. MORZE
31. MORZA, STATKI I OKRĘTY
32. NAMIARY NA MORZE I HANDEL
33. NEWSWEEK POLSKA
34. NOWA TECHNIKA WOJSKOWA
35. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
36. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
37. OKRĘTY WOJENNE
38. ORGANIZACJA I KIEROWANIE
39. PŁYWALNIE I BASENY
40. POLITYKA
41. POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY
42. PORADNIK JĘZYKOWY
43. PRACA SOCJALNA
44. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
45. PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
46. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
47. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
48. PRZEGLĄD GEODEZYJNY
49. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
50. PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
51. PRZEGLĄD ORGANIZACJI
52. PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
53. PRZEGLAD POŻARNICZY
54. PRZEGLĄD TECHNICZNY
55. PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY
56. PRZEGLĄD ZACHODNI
57. PRZETARGI PUBLICZNE
58. RAPORT - WOJSKO TECHNIKA OBRONNOŚĆ
59. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
60. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
61. STUDIA POLITYCZNE
62. STUDIA SOCJOLOGICZNE
63. UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
64. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
65. WIEDZA OBRONNA
66. WOJSKO I TECHNIKA.BEZPIECZEŃSTWO, UZBROJENIE, PRZEMYSŁ
67. WOJSKO I TECHNIKA. HISTORIA
68. WOJSKO I TECHNIKA. HISTORIA. NR SPECJALNY
69. WPROST
70. WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA
71. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
72. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
73. ZAPISKI HISTORYCZNE
74. ŻAGLE. MAGAZYN SPORTÓW WODNYCH