Dział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

Dział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych znajduje się na poziomie -1 Biblioteki Głównej AMW.

W zakresie komputeryzacji procesów bibliotecznych odpowiada za:

 • poprawność działania systemu biblioteczno-informacyjnego biblioteki SOWA2;
 • administrowanie siecią komputerową;
 • bieżącą obsługę sprzętu komputerowego;
 • tworzenie i utrzymanie strony internetowej biblioteki;
 • administrowanie serwerami biblioteki;
 • archiwizację zasobów komputerowych;
 • ochronę antywirusową systemów komputerowych;
 • zarządzanie licencjami oprogramowania;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu, sieci i oprogramowania;
 • szkolenia doskonalące pracowników;
 • wsparcie informatyczne i techniczne pracowników biblioteki.

kontakt