Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna Akademii Marynarki Wojennej została powołana
Decyzją Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 150 z dnia 15 listopada 2016 r.
 1.
dr Andrzej ŁAPA
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 2.
dr Mariusz KARDAS – zastępca przewodniczącego RB
 3.
dr inż. Leszek FLIS
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 4.
dr inż. Marek ŁUTOWICZ
 5.
kmdr por. mgr inż. Tadeusz BODNAR
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia
 6.
kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI
 7.
dr Teresa USEWICZ
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 8.
kmdr por. dr inż. Jerzy SEKUŁA - przewodniczący RB
 9.
mgr Iwona DUDZIUK
Doktorant delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów
10.
Justyna BRONIKOWSKA
Student delegowany przez uczelniany organ samorządu studentów
11.
mgr Donata GALIŃSKA-SITEK
Przedstawiciel jednostki organizacyjnej o charakterze badawczo-dydaktycznym lub szkoleniowym
12.
mgr Ewa SIERAKOWSKA
13.
mł. chor. Marcin WAWRZYNIAK
14.
dr Mirosław NITYCHORUK
Dyrektor Biblioteki Głównej
15.
dr Barbara JARMOŁOWICZ – sekretarz RB
Przedstawiciel pracowników jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego