Szkolenia

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia realizowane są w formie tradycyjnego wykładu. Celem szkolenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Głównej AMW oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów, struktury oraz regulaminu,
  • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy,
  • zakładanie konta bibliotecznego,
  • przeszukiwanie katalogu komputerowego i baz danych dostępnych na stronie www Biblioteki.

Wykłady są organizowane w październiku każdego roku przez pracowników Informatorium Biblioteki  Głównej AMW.

Polski

English


Szkolenia z zakresu bibliografii i bibliometrii

Polski