Szkolenia

Szkolenie biblioteczne

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Realizowane jest  w formie kursu elektronicznego  z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej (EduPortal) Akademii Marynarki Wojennej (wybierając zakładkę „Dla studenta”- „Platforma Edukacyjna EduPortal”” na stronie internetowej AMW) UWAGA ! zalecaną  przeglądarką  jest Chrome.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej (BG AMW), z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje, możliwościami katalogu komputerowego SOWA 2 (wyszukiwanie, rezerwowanie książek, sprawdzanie stanu konta czytelnika) oraz z „Regulaminem funkcjonowania BG AMW oraz zasad korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego AMW” .

 

Warunki zaliczenia:

Dla studentów I roku studiów zaliczenie testu jest OBOWIĄZKOWE. Obejmuje zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi (prezentacją ppt) oraz prawidłowe rozwiązanie testu, które następuje w momencie uzyskania przez studenta 70% poprawnych odpowiedzi. Test obejmuje 10 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru. Studenci mają nieograniczoną ilość podejść do rozwiązania testu.

 

Studenci AMW logują się na Platformie Edukacyjnej AMW (pe.amw.gdynia.pl) używając:

  1. jako loginu – numer albumu
  2. jako hasła – student otrzyma link aktywacyjny, po jego "kliknięciu" ustawia sobie indywidualne hasło i uzyskuje pełen dostęp do przydzielonych mu zasobów.

 

Następnie należy wybrać zakładkę: Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku 2020/2021.

 

Jeśli nie masz dostępu do szkolenia bibliotecznego online, skontaktuj się z Administratorem Platformy Edukacyjnej Bogumiła Błaszak  b.blaszak@amw.gdynia.pl

Wszelkie pytania merytoryczne związane ze szkoleniem bibliotecznym należy zgłaszać drogą mailową: Kamila Pankowiak k.pankowiak@amw.gdynia.pl  lub Michał Brdak m.brdak@amw.gdynia.pl

 

UWAGA!
W celu pełnej rejestracji czytelnika należy zgłosić się do Wypożyczalni BG AMW (parter) z ważną legitymacją oraz z wydrukowanym lub ściągniętym na telefon certyfikatem poświadczającym ukończone szkolenie biblioteczne (prawa kolumna). Wydrukowany certyfikat należy również dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału.

polski
angielski

Szkolenie bibliometria

polski